Start > Pozostałe > V Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Opola w nocnym pływaniu długodystansowym
Sportingbet.pl
to Twój sportowy bukmacher internetowy.
Wyszukiwarka ofert pracy
Pozostałe: V Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Opola w nocnym pływaniu długodystansowym
2013-11-06 07:00 RedakcjaCelem zawodów jest pokonanie przez drużynę dowolnym stylem pływackim, w konwencji sztafety, jak najdłuższego dystansu w czasie 45 minut (organizatorzy zawodów mogą podjąć decyzję o zmianie dystansu).

Start do pierwszej zmiany następuje na komendę Sędziego Głównego Zawodów. Start następnego zawodnika następuje po pokonaniu przez poprzednika dystansu 50 metrów. Nie ma ograniczeń, co do kolejności i ilości startów poszczególnych zawodników, jednakże każdy zawodnik w drużynie musi pokonać dystans, co najmniej 3 x 50 metrów. Po upływie 45 minut Sędzia Główny daje sygnał do zakończenia pływania. Po sygnale zawodnicy dopływają do linii zmian i kończą konkurencję.

Zwycięzcą zawodów jest drużyna, która w czasie trwania konkurencji pokona najdłuższy dystans.

Nagrody:

Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje Dyplom i Puchar Dyrektora MOSiR w Opolu.
Za zajęcie miejsca II i III drużyny otrzymują Dyplomy.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy uczestnictwa.


Organizacja:
Organizatorzy Zawodów:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Oddział Rejonowy WOPR w Opolu
Szkoła Pływania BARABASZ Opole

Termin: 08 listopada 2013 r. godzina 20.00
Kierownik Zawodów: Dariusz Krawiec –Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu

Sędziowie:
1. Sędzia Główny Zawodów: Marcin Wieloch
2. Członkowie Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu

Drużyny:
W zawodach startują drużyny w składach mieszanych (męsko-żeńskie) maksymalnie 10 osobowych. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich, za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
Kierownik drużyny składa na ręce Kierownika Zawodów, przed rozpoczęciem konkurencji, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodników drużyny do uczestnictwa w zawodach i zgodzie opiekunów na uczestnictwo nieletnich.
Brak dokumentów lub przedłożenie dokumentów niewłaściwych może spowodować niedopuszczenie drużyny do zawodów.

Wyposażenie indywidualne zawodników:
Zawodnicy pływają w strojach pływackich zgodnych z przepisami PZP dla pływania stylem dowolnym.


Program zawodów:
- 19.30 zbiórka zawodników;
- 19.35 odprawa Kierowników Drużyn;
- 19.50 przygotowanie do startu;
- 20.00 rozgrzewka;
- 20.15 start - rozpoczęcie zawodów;
- godzina zakończenia zawodów uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn, w jednej zmianie może płynąć max. 6 zespołów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie drużyny do zawodów winno zawierać:
1. Nazwę drużyny,
2. Imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Kierownika Drużyny,
3. Imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników.
Wzór zgłoszenia na stronie internetowej: www.mosir.opole.pl

Drużyny można zgłaszać osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: Kryta Pływalnia AKWARIUM Opole, ul. Ozimska 48b lub akwarium@mosir.opole.pl w terminie do 07 listopada 2013r.
Informacje telefoniczne: Janusz Sowiński 660 668 438.
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
autor:

(imię)
Treść:

(maksymalnie 400 znaków)
Szukamy współpracowników!
Znasz się na sporcie?
Chcesz zostać dziennikarzem?
Zgłoś się do nas!
Oferujemy akredytacje.

Zapraszamy!

redakcja@sportopolski.pl


SportOpolski na

TWOJA WIZYTÓWKA


www.smsopole.sportopolski.pl


www.startopole.sportopolski.pl

© 2008 sportopolski.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: infoexpert - ixcms ™